تاپ خبر۲۴ :جایزه پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری به بانک شهر اختصاص یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر؛ در آیین پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی کشور، این جایزه پس از بررسی اطلاعات و مستندات ارائه شده، با ارزیابی نمایندگان و صحه‌گذاری بر این مستندات، به […]

تاپ خبر۲۴ :جایزه پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری به بانک شهر اختصاص یافت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر؛ در آیین پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی کشور، این جایزه پس از بررسی اطلاعات و مستندات ارائه شده، با ارزیابی نمایندگان و صحه‌گذاری بر این مستندات، به بانک شهر اهدا شد.
بر این اساس، در ارزیابی موسسات برای اهدای این جایزه، سازمان‌ها در سه حوزه “بانک و بیمه و موسسات مالی”، “انرژی” و “خدمات”، طبقه‌بندی و بر اساس چارچوب مدل‌های ارزیابی مدیریت مرکز بهره‌وری آسیایی شامل ۶شاخص اصلی(رهبری و مدیریت سلامت اداری، نظام ها و ساختارها، کارکنان و مدیریت سلامت اداری، سخت‌افزار و مدیریت سلامت اداری، نظام مدیریت سلامت اداری و نتایج عملکرد سلامت اداری) و ۷۰شاخص زیرمجموعه، مورد ارزیابی قرار گرفتند که بانک شهر با کسب ۷۰۰امتیاز از مجموع ۱۰۰۰امتیاز و همچنین کسب بیش از ۵۰درصد امتیاز در هر محور، جزء سازمان‌های همگام با مدیریت سلامت اداری انتخاب شد.
جایزه مدیریت سلامت اداری که به صورت غیردولتی اجرایی می‌شود با هدف شناسایی، بهبود و تقدیر از سازمان‌های موفق در حوزه نظام‌ها و روش‌های مدیریتی منتج به ارتقاء سلامت اداری طراحی شده است.
این جایزه به منظور تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقررات ارتقای سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با رشوه و فساد در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود که تاکنون با بررسی مستندات سازمان‌های مختلف در بخش‌های گوناگون توانسته است با توسعه رویکرد پیشگیری و توجه به زیرساخت‌های سلامت اداری در سازمان‌ها در ارتقای مدیریت سلامت اداری نقش‌آفرینی کند.