تاپ خبر۲۴:بانک شهر با کسب چهار عنوان از جشنواره ستارگان روابط‌عمومی در جمع ستارگان روابط‌عمومی ایران در سال‌۹۳ قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، همزمان با ۲۷اردیبهشت و روز روابط‌عمومی، این بانک با کسب چهار عنوان در آیین نکوداشت “روز روابط‌عمومی” که در مرکز همایش‌های […]

تاپ خبر۲۴:بانک شهر با کسب چهار عنوان از جشنواره ستارگان روابط‌عمومی در جمع ستارگان روابط‌عمومی ایران در سال‌۹۳ قرار گرفت.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، همزمان با ۲۷اردیبهشت و روز روابط‌عمومی، این بانک با کسب چهار عنوان در آیین نکوداشت “روز روابط‌عمومی” که در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد، در جمع برگزیدگان ستاره‌های روابط‌عمومی ایران در سال‌۹۳ قرار گرفت.
در این همایش که با محوریت روابط‌عمومی، پاسخگویی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و همدلی اجتماعی برگزار شد، بانک شهر با کسب آرای هیئت داوران، عناوین “ستاره مسئولیت اجتماعی”، “ستاره زرین حامی روابط‌عمومی”، “ستاره روابط‌عمومی” و “ستاره زرین روابط‌عمومی” را به خود اختصاص داد.
بر این اساس، در این همایش که با شعار “روابط‌عمومی، حافظ مسئولیت اجتماعی، ضامن پاسخگویی” برگزار شد، دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل بانک شهر به دلیل حمایت مناسب از فعالیت‌های مربوط به حوزه روابط‌عمومی در قالب مسئولیت اجتماعی به عنوان ستاره حامی در سال۹۳ معرفی شد.
همچنین دکتر فرشاد فخیمی، مدیر امور ارتباطات و روابط‌عمومی این بانک نیز به دلیل اهتمام ویژه در حمایت از مدیریت روابط‌عمومی داشته و با رسانه‌ها و همکاران تعامل و ارتباط مناسبی داشته است، عنوان ستاره مدیر ارشد روابط‌عمومی را کسب کرد.