تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با اقدامات نظارتی […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد

بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با اقدامات نظارتی مناسب و اجرای سیاستهای پیشگیرانه از طریق اصلاح فرایندها و همچنین برگزاری دورههای آموزشی مرتبط، جایگاه این بانک در مبارزه با
پولشویی با ۱۱ پله ارتقا از رتبه ۱۲ در تیر ماه ۹۴ به رتبه اول نظام بانکی در ۱۵ بهمن ۹۴ رسیده است.
بر اساس این گزارش، در بررسیهای صورت گرفته از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، روند صعودی بانک سینا قابل مشاهده است که این امر حاکی از اجرای اقدامات قابل توجه و نظام یافته است.
از مهمترین شاخصهایی که ملاک ارزیابی و بررسی کارشناسان مرکز یاد شده قرار گرفته می توان به تشکیلات و ساختار سازمانی بانکها، اقدامات کنترلی، نظارتی و آموزشی، اطلاعات گیرندگان خدمت پایه، اصلاح فرایندها و نرم افزار هوشمند تولید گزارش های عملیات مشکوک (AML) اشاره کرد، که بانک سینا درمجموع با کسب ۹۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، در صدر نظام بانکی قرار گرفته است.