تاپ خبر۲۴: بانک سینا جزو شرکت های فعال تر بورس بانک سینا در فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس و اوراق بهادار تهران در سه ماهه اول سال ۹۴ قرار گرفت. بنا بر اعلام روابط عمومی بانک سینا، در گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که به معرفی شرکت های فعال تر بورس در […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا جزو شرکت های فعال تر بورس
بانک سینا در فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس و اوراق بهادار تهران در سه ماهه اول سال ۹۴ قرار گرفت.
بنا بر اعلام روابط عمومی بانک سینا، در گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که به معرفی شرکت های فعال تر بورس در سه ماهه اول سال ۹۴ اختصاص دارد، این بانک به عنوان یکی از ۵۰ شرکت فعال تر بورس معرفی شده است.
با توجه به تجربیات بورس های اوراق بهادار در سطح بین الملل، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، میزان تاثیر گذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود.
بر این اساس، شرکت های فعال تر بورس، شرکت هایی هستند که از وضعیت نقدشوندگی بهتری برخوردارند و بر اساس معیارهای سه گانه میزان داد و ستد سهام در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات شامل تعداد روزها و دفعات داد و ستد شده و نیز معیار تأثیرگذاری شرکت بر بازار که دربرگیرنده میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی است انتخاب می شوند.
بانک سینا پیشتر نیز به دفعات در فهرست شرکت های فعال تر بورس قرار گرفته بود.