تاپ خبر۲۴: بانک سینا در فهرست ۵ بانک برتر تجاری اسلامی جهان قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در رتبه بندی بانک ها از سوی نشریه بین المللی معتبر و تخصصی بنکر، این بانک در شاخص بازدهی دارایی ها (ROA) موفق شده است رتبه پنجم را در بین […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا در فهرست ۵ بانک برتر تجاری اسلامی جهان قرار گرفت.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در رتبه بندی بانک ها از سوی نشریه بین المللی معتبر و تخصصی بنکر، این بانک در شاخص بازدهی دارایی ها (ROA) موفق شده است رتبه پنجم را در بین بانک های برتر تجاری اسلامی جهان کسب کند.
پیشتر نیز این نشریه، بانک سینا را از لحاظ دارایی های در اختیار، جزو بانک های برتر جهان اسلام معرفی کرده بود.
بر اساس این گزارش، شاخص بازده دارایی ها جزو شاخص های اصلی سودآوری و بیانگر بازدهی به دست آمده از کل دارایی های در اختیار بانک است. گزارش نشریه بنکر بر اساس صورت های مالی بانک ها در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی تهیه شده است.