تاپ خبر۲۴ : بانک سپه در ارزیابی شاخص های پنجگانه دستور العمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با کسب امتیاز کامل، حائز رتبه برتر در سطح استان تهران شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سپه؛ پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط شورای ارزیابی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران […]

تاپ خبر۲۴ : بانک سپه در ارزیابی شاخص های پنجگانه دستور العمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با کسب امتیاز کامل، حائز رتبه برتر در سطح استان تهران شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سپه؛ پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط شورای ارزیابی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در خصوص شاخص های پنجگانه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بانک سپه با کسب امتیاز کامل در کلیه شاخص ها در بین ۸۶ دستگاه ارزیابی شده در استان موفق به دریافت لوح استانی «سطح یک» شد و در شمار ۱۰ دستگاه اجرایی که حداکثر امتیاز را کسب نموده اند قرار گرفت.

بر اساس این گزارش جدول شاخص های مورد ارزیابی و امتیاز کسب شده توسط بانک سپه به شرح جدول ذیل است:

شاخص

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه توسط بانک سپه

اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان یا مشتریان

۴۸

۴۸

ارائه خدمات به مراجعه کنندگان یا مشتریان

۱۲

۱۲

نظر سنجی از مراجعه کنندگان یا مشتریان

۱۴

۱۴

رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان

۱۳

۱۳

آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان

۱۳

۱۳

جمع امتیاز

۱۰۰