تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک سپه با اشاره به فضای رقابتی موجود بین سیستم بانکی گفت: برای آنکه همچنان انتخاب اول مشتریان باشیم لازم است ضمن توجه ویژه به فرهنگ مشتری مداری و نهادینه کردن آن در بانک به سمت ارائه خدمات جدید برویم. سیدکامل تقوی نژاد در جمع مدیران ارشد بانک بانک سپه با بیان اینکه […]

تاپ خبر۲۴:مدیرعامل بانک سپه با اشاره به فضای رقابتی موجود بین سیستم بانکی گفت: برای آنکه همچنان انتخاب اول مشتریان باشیم لازم است ضمن توجه ویژه به فرهنگ مشتری مداری و نهادینه کردن آن در بانک به سمت ارائه خدمات جدید برویم.
سیدکامل تقوی نژاد در جمع مدیران ارشد بانک بانک سپه با بیان اینکه طی ده سال گذشته تناسبی بین متوسط بازده سرمایه گذاری در بخش های مختلف بازار سرمایه، مسکن، طلا و همچنین ارز و سپرده های بانکی وجود نداشته اضافه کرد: مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رشد بازده سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل بانک سپه گفت: با توجه به شرایط رقابتی بین بانک های کشور، خصوصاً عدم رعایت نرخ های مصوب توسط برخی از بانک ها و موسسات، بانک سپه توانسته با استفاده از فرصت های بوجود آمده عملکرد مطلوبی را از خود بجای گذارد.

* دستورالعمل های بانک باید ساده و روان باشد
وی در ادامه با اشاره به اهداف و برنامه های جدید بانک با بیان اینکه بحث روان بودن فرایندهای عملیاتی داخلی جز اولویت های اساسی ما است افزود: دستورالعمل ها در بانک باید ساده، مختصر و گویا باشد.

* توجه ویژه به نیاز مشتریان
تقوی نژاد با بیان اینکه نکته اساسی برای ما پایدار کردن رابطه مشتریان با بانک است ، اظهار داشت: باید به نیازهای مشتریان در شرایط سخت توجه کنیم.مطمئنا ارزیابی دقیق از عملکرد مشتریان در طول زمان به ما شناخت می دهد.
مدیر عامل با بیان اینکه باید رابطه دقیق، پایدار و بلند مدت بین بانک و مشتری برقرار شود تا با شناخت بیشتر با مشتری برخورد و تعامل داشته باشیم تصریح کرد: توجه به کارایی و اثربخشی همچنین ارائه پاسخ مناسب به مشتری درحداقل زمان از الزاماتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

* خواسته های مشتریان را در اسرع وقت پاسخ دهید
وی ادامه داد: باید به زمان توجه کنیم و در فرصت مناسب پاسخ مشتری را بدهیم. شناسایی فرایندها و راهنمایی مشتریان را به درستی انجام دهیم و در زمان مناسب خواسته هایشان را برآورده کنیم.

* کارکنان بانک سپه پاک ترین ها بین شبکه بانکی
مدیر عامل بانک سپه در ادامه توجه به سرمایه انسانی را مهم دانست و اظهار داشت: بزرگترین دارایی و ثروت ما همکاران هستند. بانک سپه رویکرد اخلاق مدارانه در حوزه منابع انسانی دارد. کارکنان بانک سپه جز بهترین سرمایه های نظام بانکی از نظر سلامت و سواد بشمار می روند.