تاپ خبر۲۴:بانک اطلاعاتی مراجع، علما، روحانیت  و مشاهیر استان همدان  توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی همدان تشکیل می شود.  این بانک اطلاعاتی به منظور حفظ و نگهداری از اسناد، مدارک و آثار مراجع، علما، روحانیت  و مشاهیر  این استان تدوین می شود. علاقه مندانی می توانند هرگونه سند شناسایی، نسخه خطی، عکس، آثار و […]

تاپ خبر۲۴:بانک اطلاعاتی مراجع، علما، روحانیت  و مشاهیر استان همدان  توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی همدان تشکیل می شود.

 این بانک اطلاعاتی به منظور حفظ و نگهداری از اسناد، مدارک و آثار مراجع، علما، روحانیت  و مشاهیر  این استان تدوین می شود.

علاقه مندانی می توانند هرگونه سند شناسایی، نسخه خطی، عکس، آثار و زندگی نامه مربوط به مراجع، علما، روحانیت  و مشاهیر استان را که در دست دارند، به نشانی همدان، میدان جهاد، خیابان میرزاده عشقی، ابتدای خیابان رکنی ارسال نمایند. هم چنین علاقه مندانی که می توانند عکس های مربوط به روحانیون و مشاهیری که در آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی همدان موجود است را شناسایی کنند، با شماره تلفن۵- ۰۸۱۱۸۲۳۲۰۸۳ تماس حاصل نمایند.