تاپ خبر۲۴: مجوز فعالیت بانک آینده، از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران صادر شد. شایان ذکر است؛ هم‌اکنون نام بانک آینده در فهرست بانک‌های مجاز در تارگاه رسمی بانک مرکزی ج.ا.ایران، به‌نشانی (www.cbi.ir) قابل مشاهده می‌باشد.

تاپ خبر۲۴: مجوز فعالیت بانک آینده، از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران صادر شد.
شایان ذکر است؛ هم‌اکنون نام بانک آینده در فهرست بانک‌های مجاز در تارگاه رسمی بانک مرکزی ج.ا.ایران، به‌نشانی (www.cbi.ir) قابل مشاهده می‌باشد.