تاپ خبر24: گزارش‌های منتشر شده در وضعیت صورت‌های مالی در خصوص مطالبات غیرجاری بانک آینده، حکایت از اقدامات قابل توجه و بزرگ این بانک در شاخص وصول مطالبات غیرجاری دارد.
آمار اعلام شده، نشانگر موفقیت بانک آینده در سال ۱۴۰۱، برای وصول مطالبات به مبلغ بیش از ۲۶هزار میلیارد تومان است که در ادامه این روند موفقیت مستمر و رو به رشد، بانک آینده در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، مبلغ بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان را وصول کرده است.