تاپ خبر۲۴: بانک آینده در راستای هدف‏ گذاری راهبردی برای حضور در عرصه بانکداری بین ‏المللی و به ویژه نقش آفرینی در نهادهای حرفه ‏ای معتبر و مرتبط، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، به عضویت انجمن بانکداران آسیاییABA (Asian Bankers Association) درآمد. بانک آینده، در پی افزایش قابل ملاحظه سهم بازار داخلی، با […]

تاپ خبر۲۴: بانک آینده در راستای هدف‏ گذاری راهبردی برای حضور در عرصه بانکداری بین ‏المللی و به ویژه نقش آفرینی در نهادهای حرفه ‏ای معتبر و مرتبط، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، به عضویت انجمن بانکداران آسیاییABA (Asian Bankers Association) درآمد.

بانک آینده، در پی افزایش قابل ملاحظه سهم بازار داخلی، با هدف تثبیت و توسعه جایگاه در سطح بین المللی و به منظور فراهم‏ سازی امکان تعامل حرفه‏ ای موثر با نهادهای مرجع جهانی و منطق ه‏ای، اقدام به عضویت در یکی از معتبرترین انجمن‏ های حرفه‏ ای صنعت بانکداری در آسیا نمود. این انجمن، بزرگ‏ترین اجتماع حرفه‏ ای بانکداران در سطح آسیا محسوب شده و عضویت در آن، اعتبارآفرین و منشا تعاملات حرفه‏ ای پیش‏بر می باشد.