تاپ خبر۲۴: بنگاه­های کوچک و متوسط، سهم و جایگاه پراهمیّتی در اقتصاد کشورها دارند. در کشورمان ایران نیز طبق بررسی­های به‌عمل آمده، این شرکت­ ها بیش از ۶۰ درصد اشتغال و ۹۴ درصد تعداد بنگاه­های اقتصادی فعال را به‌خود اختصاص داده­اند. این شرکت‌ها، دارای ویژگی‌های مشترک متمایز کننده‌ای از شرکت­های بزرگ بوده و به‌همین دلیل، […]

تاپ خبر۲۴: بنگاه­های کوچک و متوسط، سهم و جایگاه پراهمیّتی در اقتصاد کشورها دارند. در کشورمان ایران نیز طبق بررسی­های به‌عمل آمده، این شرکت­ ها بیش از ۶۰ درصد اشتغال و ۹۴ درصد تعداد بنگاه­های اقتصادی فعال را به‌خود اختصاص داده­اند. این شرکت‌ها، دارای ویژگی‌های مشترک متمایز کننده‌ای از شرکت­های بزرگ بوده و به‌همین دلیل، دارای مدل‌های: مدیریتی، تأمین مالی، فنآوری، دانش فنی، بازاریابی خدمات و محصولات خاص خود هستند.

بانک آینده با درک جایگاه و هم‌چنین ویژگی­های متمایز شرکت­ های کوچک و متوسط (SMEs) با رویکردی تازه نوآورانه در عرصه بانکداری کشور و به‌منظور شناسایی نیازمندی‌های مالی و برقراری ارتباط دوسویه مبتنی بر ارائه خدمات راه‌حل‌ محور(Solution Oriented)، اقدام به اجرای طرح «بانکداری شرکت‌های کوچک و متوسط»، به‌عنوان یکی از خطوط کسب‌وکار مورد تمرکز خود نموده است.

در این طرح که در گام اوّل، صنایع منتخب، هدف اجرا خواهد بود؛ شناسایی دقیق نیازهای پنهان و آشکار، ارائه خدمات و مشاوره‌های مالی مستقل و منحصر به‌فرد، راه­کاریابی برای بنگاه­ ها وفق نیاز شناسایی شده و از سوی دیگر، ارائه خدمات مدیریت حساب، خدمت‌رسانی فوری و با اولویت، توجه ویژه به طرح‌های خلاقانه و نوآور، ارائه محصولات سپرده‌ای و اعتباری سفارشی و اختصاصی و ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای در محل فعالیت (Cost To Serve Services) از جمله تمهیداتی است که در این طرح، عملیاتی خواهند شد.