تاپ خبر۲۴: تاکنون هزار نفر از افراد تحت تکفل سازمان های حمایتی توانسته اند با تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی بانک ملی ایران کسب و کار خور را راه انداخته و به خودکفایی برسند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره یکی از پیشتازان نظام بانکی در انجام […]

تاپ خبر۲۴: تاکنون هزار نفر از افراد تحت تکفل سازمان های حمایتی توانسته اند با تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی بانک ملی ایران کسب و کار خور را راه انداخته و به خودکفایی برسند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره یکی از پیشتازان نظام بانکی در انجام امور عام المنفعه و همچنین ایفای مسئولیت های اجتماعی در نظام بانکی کشور بوده و از این رو بخش مهمی از تسهیلات خود را نیز در راستای حمایت از نیازمندان و اقشار محروم جامعه قرار می دهد.
بر همین اساس تخصیص تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی یکی از اولویت های بانک ملی ایران برای حمایت از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی بوده به طوری که در ده ماه ابتدای سال جاری بیش از ۲۹ هزار فقره از این تسهیلات را پرداخت کرده است.
بر این اساس این بانک در مدت مذکور، تعداد ۱۸ هزار و ۸۴۸ فقره تسهیلات خوداشتغالی به ارزش هفت هزار و ۲۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال و یک هزار و ۳۸۶ فقره تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش ۲۱۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال به افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کرده است.
همچنین پنج هزار و ۹۲۵ فقره تسهیلات خود اشتغالی و ۵۴۳ فقره تسهیلات مشاغل خانگی نیز به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی تخصیص یافته که ارزش ریالی این تسهیلات به ترتیب بالغ بر یک هزار و ۷۷۸ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال و ۱۰۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال بوده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۱۸۱ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال نیز تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی به بنیاد شهید تخصیص داده شده است.
همچنین پرداخت دو هزار و ۲۴۳ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۲۵۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار کشور بوده است.
بانک ملی ایران در سال گذشته هم با رویکرد حمایت از بازار اشتغال کشور، ۴۱ هزار و ۲۳۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ۲۴ هزار و ۹۲۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرده است.