تاپ خبر۲۴: بانک شهر نشان شایسته ملی را در تبیین سرآمدی برند ملی دریافت کرد . به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در کنگره سراسری نشان شایسته ملی که با حضور برخی نمایندگان مجلس، مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری، چهرههای سرشناس علمی و دانشگاهی، کارآفرینان و نخبگان صنعت […]

تاپ خبر۲۴: بانک شهر نشان شایسته ملی را در تبیین سرآمدی برند ملی دریافت کرد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در کنگره سراسری نشان شایسته ملی که با حضور برخی نمایندگان مجلس، مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری، چهرههای سرشناس علمی و دانشگاهی، کارآفرینان و نخبگان صنعت و اقتصاد کشور و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، دکتر حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل این بانک، نشان سرآمدی برندهای ملی را به خود اختصاص داد.
در این همایش که به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت و با هدف معرفی بنگاههای برگزیده صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد، شاخصهای سه گانه سرآمدی برندهای ملی از سه منظر رضایتمندی مشتریان، محیط زیست و کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفت وبر اساس شاخصهای استاندارد جامع ایران، نشان شایسته ملی این کنگره از سوی انجمن علمی کیفیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل بانک شهر اهدا شد.
بر این اساس، این طرح بر اساس بند ۳۰ سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور، با محوریت الزامات استاندارد فراگیر ISIRII3000 مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استناد به بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان، توسط کمیته فنی و تخصصی جامعه ملی کیفیت برگزار شد