تاپ خبر۲۴:لوح سپاس اجلاس توسعه ملی صنعت ساختمان، راه و شهرسازی به بانک ملت اهدا شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این همایش که با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران برگزار شد، مسعود نصر اصفهانی رییس اداره کل مهندسی ساختمان این بانک به نمایندگی از […]

تاپ خبر۲۴:لوح سپاس اجلاس توسعه ملی صنعت ساختمان، راه و شهرسازی به بانک ملت اهدا شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این همایش که با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران برگزار شد، مسعود نصر اصفهانی رییس اداره کل مهندسی ساختمان این بانک به نمایندگی از مدیرعامل، لوح سپاس بانک ملت را از دست عضو شورای شهر تهران دریافت کرد.
در این لوح سپاس خطاب به مدیرعامل بانک ملت آمده است: نزدیک شدن به مرزهای روشن خودکفایی، نتیجه دستاورد سال ها پویش و سازندگی در عرصه های مختلف اقتصادی است که جز به مدد نگرش مدبرانه و مدیریت جهادی مدیران و دست اندرکاران بانک ملت امکان پذیر نبوده و نیست.
بر اساس این گزارش، این لوح به امضای میرزابابا مطهری نژاد، دبیرکل اجلاس توسعه ملی صنعت ساختمان، راه و شهرسازی رسیده است.