تاپ خبر۲۴: ششمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران ۴ بهمن ماه ۹۴ با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت نهاد ریاست جمهوری،رییس سازمان ملی بهره وری، مدیرعامل سازمان بورس واوراق بهادار تهران و جمعی از مدیران عامل شرکت ها ، مدیران مالی و متخصصین و کارشناسان حوزه منابع مالی برگزار شد. شرکت نفت […]

تاپ خبر۲۴: ششمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران ۴ بهمن ماه ۹۴ با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت نهاد ریاست جمهوری،رییس سازمان ملی بهره وری، مدیرعامل سازمان بورس واوراق بهادار تهران و جمعی از مدیران عامل شرکت ها ، مدیران مالی و متخصصین و کارشناسان حوزه منابع مالی برگزار شد. شرکت نفت ایرانول در این دوره موفق به دریافت تقدیرنامه شد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۸۹ بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده است.
حضور فعال و گسترده شرکت ها و سازمان های ایرانی درجایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر این است که سازمان های ایرانی میل بسیاری برای حضور در فرآیندی دارند که در آن سازمان های همسو و غیر همسو شرکت می کنند تا سطح واقعی خود را در حیطه عملکرد مدیریت بسنجد و خود را با سازمانها و شرکت هایی که از نظر نوع فعالیت با آنها مشترک می باشند، مقایسه نمایند.
این واقعیت که کسب جایزه مدیریت مالی ایران به خصوص در سطوح بالاتر به عنوان سند افتخار یک سازمان و به طور خاص حوزه مالی ایران می باشد نه تنها برای مدیران نهادینه شده بلکه حضور در فرآیند جایزه مدیریت مالی ایران و ارتقای حوزه مالی سازمان به سطح معیارهای این جایزه به عنوان یک آرمان برای اغلب شرکت ها و سازمان ها تبدیل شده است .
حمایت از مدیریت مالی حرفه ای درمسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها ، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود ، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای میان شرکت ها و سازمان های ایرانی ، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک ، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی از اهداف برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران است .