تاپ خبر24: همراه اول در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، دو تفاهم‌نامه راهبری با رویکردهای «پیاده‌سازی سامانه تماس اضطراری» و «توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌و‌نقل پیشرفته» منعقد کرد.

این تفاهم‌نامه با هدف پیاده سازی آزمایشی سامانه تماس اضطراری (e-call) در دو استان اصفهان و سمنان با حضور عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید بهروزی قائم مقام همراه اول منعقد شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور منوچهر منطقی، رئیس این ستاد و وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف همکاری در زمینه تحقیق و پژوهش، طراحی و توسعه فناوری ها و محصولات حوزه فناوری های حمل و نقل پیشرفته و فضایی با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های دو طرف و توانمندسازی زیست بوم این حوزه امضا شد.

شناسایی و معرفی نیازمندی های همراه اول در حوزه فناوری های مرتبط با حمل و نقل پیشرفته و فضایی، شناسایی و معرفی توانمندی ها و ظرفیت های این اپراتور برای توسعه فناوری ها و محصولات در موضوع تفاهم نامه، توسعه بازار برای محصولات مشترک توسعه داده شده در قالب هایی نظیر ایجاد کنسرسیوم‌، تضمین خرید، مشارکت استراتژیک، سرمایه‌گذاری مشترک، بازاریابی و بازارسازی برای محصولات و فناوری های مشترک توسعه داده شده و برگزاری رویدادهای نوآوری و فناوری با هدف شناسایی تیم های مستعد از مهمترین محورهای این تفاهم نامه عنوان است.