تاپ خبر۲۴: همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه، تفاهم نامه ای میان دکترسیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دکترحسین انتظامی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیرو طرح و بررسی مسائل و مشکلات حوزه مطبوعات و رسانه ها با رویکرد بیمه و تأمین اجتماعی، ساماندهی کلی، توسعه […]

تاپ خبر۲۴: همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه، تفاهم نامه ای میان دکترسیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دکترحسین انتظامی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیرو طرح و بررسی مسائل و مشکلات حوزه مطبوعات و رسانه ها با رویکرد بیمه و تأمین اجتماعی، ساماندهی کلی، توسعه آموزش مرتبط و همچنین تدوین رویه واحد برای بررسی موضوعاتی که در آینده ممکن است محور بحث و بررسی قرار گیرد، امضاء شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بر اساس این تفاهم نامه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن مدیران مسئول رسانه ها تشکیل شده تا پس از بررسی مسائل مختلف این حوزه، مشکلات و مسائل بیمه ای خبرنگاران را به حداقل برسانند.
گفتنی است؛ موضوعات قابل بحث در قالب طرح، پیشنهاد، لوایح، آیین نامه و… از سوی نمایندگان طرفین به دبیرخانه پیشنهاد می شود تا در جلسات مشترک کارگروه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است پس از بررسی و تحلیل جوانب مختلف موضوعات، نتایج کار در قالب پیشنهاد این کارگروه برای تأیید و تصویب نهایی به استحضار نمایندگان طرفین خواهد رسید.
همچنین مقرر شد، به منظور ایجاد رویه ای واحد درخصوص نحوه و میزان برخورداری کارگاه های مطبوعاتی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات از معافیت¬های بیمه ای مندرج در قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های تا میزان ۵ نفر و همچنین نحوه تأمین اعتبار آن در هرسال، نامه ای با امضاء مشترک وزارتین فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین-اجتماعی) تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه برای طرح در هیأت وزیران، ارسال شود.
بر اساس این تفاهم نامه، موافقت شد با عنایت به شرایط خاص حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی، دو شعبه ویژه به منظور رسیدگی به کلیه دعاوی بیمه ای حوزه مطبوعاتی درنظر گرفته شود. در سایر مراکز استانها نیز درصورت تمایل ادارات کل هر دو طرف، یک شعبه بدین منظور تشکیل و به موارد مطروحه رسیدگی خواهد نمود.
لازم به ذکر است؛ باتوجه به شرایط و ویژگی های خاص حوزه مطبوعات که تا حدود بسیار زیادی از نظر شکل و ماهیت کار متفاوت با شرایط عادی کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معمول در قانون کار است، از اینرو به منظور رفع مشکل یادشده مقرر شد: در بازرسی شعب از دفاتر مطبوعات، تأیید یا عدم تأیید اشتغال به کار کارکنانی که ماهیت کار آنها به گونه ای است که می باید در بیرون از محل کارگاه اصلی فعالیت نمایند، صرفاً منوط به حضور مستمر در محل کار نباشد و ارائه مستندات از قبیل: قرارداد همکاری فیمابین، فیش حقوقی، لیست های بیمه ای کارکنان و… متفقاً یا مشترکاً به عنوان سند و تأییدیه اشتغال به کار آنان قرار گیرد.
همچنین درجهت وحدت رویه درخصوص کسر حق بیمه در مؤسسات انتشاراتی و ناشرین که افزون بر تعداد پنج نفر کارمند داشته و از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های تا میزان ۵ نفر استفاده می نمایند، مقرر شد: نسبت به متوسط حق بیمه کل افراد شاغل در هر ماه برای ۵ نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود می باشد.
بر اساس ماده دیگری از این تفاهم نامه، به منظور وحدت رویه درخصوص تصمیم گیری در ارتباط با شمول یا عدم شمول ضوابط و مقررات ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی، آیین نامه اجرایی تبصره این ماده به قراردادهایی که مؤسسات رسانه ای با سایر سازمان ها و شرکت ها به منظور تهیه خبر، گزارش، بولتن و نشریات داخلی منعقد می نمایند، مقرر شد: این قبیل قراردادها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و براساس شرایط حاکم بر قرارداد باتوجه به شرایط عمومی حوزه مطبوعات، ضوابط مقرر درموارد ٣٨ و ۴١ قانون تأمین اجتماعی اعمال گردد.
گفتنی است، باتوجه به اینکه به موجب آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور مصوب اسفندماه ١٣٨۵ هیأت محترم وزیران براساس مواد یک، ١١ و ١٣، شغل خبرنگاری در شمول مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد، لیکن مشخص نبودن مصادیق شغل خبرنگاری باعث اختلاف رویه در شعب مختلف شده است، از اینرو به منظور ایجاد وحدت رویه در اقدام و عمل مقرر شد: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصادیق شغل خبرنگاری را اعلام نموده و متن نهایی در کارگروه مشترک بررسی و درصورت تصویب به شعب سازمان تأمین اجتماعی اعلام شود.
لازم به ذکر است، پیش نویس این تفاهم نامه، محصول دو سال رایزنی با حضور کارشناسان ارشد تامین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران مسئول و خبرنگاران رسانه هاست و مبنای اقدام و عمل در خصوص تمامی موارد مرتبط با امور بیمه و تامین اجتماعی حوزه رسانه به مفهوم عام آن خواهد بود.