تاپ خبر۲۴: مدیران ارشد بانک سرمایه در خصوص افتتاح شعبه ریالی و ارزی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با مدیران این منطقه به مذاکره پرداختند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، با دعوت مدیران منطقه ویژه اقتصادی دوغارون جمعی از مدیران ارشد بانک سرمایه در بازدید از این منطقه با مدیران منطقه […]

تاپ خبر۲۴: مدیران ارشد بانک سرمایه در خصوص افتتاح شعبه ریالی و ارزی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با مدیران این منطقه به مذاکره پرداختند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، با دعوت مدیران منطقه ویژه اقتصادی دوغارون جمعی از مدیران ارشد بانک سرمایه در بازدید از این منطقه با مدیران منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دیدار و در خصوص افتتاح شعبه ارزی-ریالی و انجام فعالیت های مشترک به مذاکره پرداختند.

شایان ذکر است پایانه مرزی دوغارون یکی از گذرگاه های مرزی و حیاتی جهت مبادلات کالا میان ایران و افغانستان است و امکانات و تجهیزات این منطقه مناسب تر از سایر مرزهای ایران با افغانستان است.