تاپ خبر۲۴ :بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که در ارتباط با اوراق بهادار منتشره با‌‌‌‌‌ مجوز سازمان بورس و اوراق بهاداربه منظور رعایت انضباط مالی و چارچوب‌های مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، لازم است پذیرش عاملیت، قبول بازارگردانی و تضمین اوراق بهادار (مشارکت، صکوک و…) با اطلاع […]

تاپ خبر۲۴ :بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که در ارتباط با اوراق بهادار منتشره با‌‌‌‌‌ مجوز سازمان بورس و اوراق بهاداربه منظور رعایت انضباط مالی و چارچوب‌های مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، لازم است پذیرش عاملیت، قبول بازارگردانی و تضمین اوراق بهادار (مشارکت، صکوک و…) با اطلاع رسمی و کسب مجوز از بانک‌مرکزی صورت گیرد.
این بخشنامه به شماره ۱۰۷۳۷۴/۹۴ در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری ابلاغ شد.