تاپ خبر۲۴:حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در حکمی دکتر علی اصغر فانی را به عنوان «سرپرست وزارت آموزش و پرورش» منصوب کرد. دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در حکمی دکتر علی اصغر فانی را به عنوان «سرپرست وزارت آموزش و پرورش» منصوب کرد. فانی دارای دکترای مدیریت و در حال حاضر استاد دانشگاه […]

تاپ خبر۲۴:حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در حکمی دکتر علی اصغر فانی را به عنوان «سرپرست وزارت آموزش و پرورش» منصوب کرد.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در حکمی دکتر علی اصغر فانی را به عنوان «سرپرست وزارت آموزش و پرورش» منصوب کرد.

فانی دارای دکترای مدیریت و در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس است. وی در چندین دوره مدیرکل آموزش متوسطه، معاون آموزش و پرورش و سرپرستی وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم را در کارنامه کاری خود دارد.

 منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت