تاپ خبر۲۴: با صدور احکامی توسط آقای حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران تعداد هفت نفر از همکاران به سمت‌های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از: ۱٫ مسعود خاتونی سرپرست معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات ۲٫ کاووس ایرج‌پور سرپرست معاون حقوقی و وصول مطالبات ۳٫ حسین بارانی سرپرست معاون منابع انسانی ۴٫ حبیب‌اله […]

تاپ خبر۲۴: با صدور احکامی توسط آقای حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران تعداد هفت نفر از همکاران به سمت‌های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از:

۱٫ مسعود خاتونی سرپرست معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات
۲٫ کاووس ایرج‌پور سرپرست معاون حقوقی و وصول مطالبات
۳٫ حسین بارانی سرپرست معاون منابع انسانی
۴٫ حبیب‌اله رشیدارده سرپرست مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی
۵٫ اصلان کریمی سرپرست مدیر امور شعب منطقه دو
۶٫ محمدنور آزادی سرپرست مدیر امور شعب منطقه یک
۷٫ جاوید قوامی سرپرست اداره امور شعب استان کرمان