تاپ خبر۲۴: رییس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل و رییس اداره کل ضمانتنامه های ارزی بانک ملی ایران منصوب شدند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با صدور احکامی جداگانه توسط دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران لیلا صدر به عنوان رییس اداره کل مشارکت […]

تاپ خبر۲۴: رییس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل و رییس اداره کل ضمانتنامه های ارزی بانک ملی ایران منصوب شدند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با صدور احکامی جداگانه توسط دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران لیلا صدر به عنوان رییس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل و علیرضا بخارایی به عنوان رییس اداره کل ضمانتنامه های ارزی منصوب شدند.