تاپ خبر۲۴: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) بصورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، سیدرحمت اله اکرمی گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری […]

تاپ خبر۲۴: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) بصورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، سیدرحمت اله اکرمی گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مربوط به طرحهای وزارت نیرو در مهر ماه سالجاری منتشر گردید.
وی با بیان اینکه این اوراق با هدف تامین منابع مالی دولت منتشر شده، تصریح کرد: تامین مالی برای انجام طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی کشور در راستای مفاد بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفته و اقدامات اجرایی آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذکور به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذیحساب، رییس دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار شده است.
اکرمی افزود: این اوراق با نرخ سود ۲۱ درصد و با عاملیت بانک سپه به صورت الکترونیکی منتشر شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین از انتشار مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۶) قانون بو دجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به مبلغ ده هزارمیلیارد ریال خبر داد.
اکرمی افزود: این اسناد مربوط به وزارت راه وشهرسازی بوده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
وی یادآور شد: انتشار این اسناد با لحاظ نمودن ۲۰ درصد حفظ قدرت خرید و عاملیت بانک ملی ایران به صورت الکترونیکی در مهرماه سالجاری صورت گرفت.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هدف انتشار این اسناد می باشد.