تاپ خبر۲۴: انتشار مرحله چهارم اوراق گواهی سپرده مدت دار(عام) ویژه سرمایه گذاری بانام و الکترونیک بانک ملت از روز ۱۶ بهمن ماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، با تصویب هیات مدیره و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) بانام و […]

تاپ خبر۲۴: انتشار مرحله چهارم اوراق گواهی سپرده مدت دار(عام) ویژه سرمایه گذاری بانام و الکترونیک بانک ملت از روز ۱۶ بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، با تصویب هیات مدیره و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) بانام و الکترونیک این بانک در سال جاری، در چهار مرحله منتشر می شود که مرحله چهارم آن به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و در واحدهای یک میلیون ریالی از روز شنبه ۱۶ بهمن ماه امسال از طریق سامانه سیما و از سوی تمامی شعب بانک ملت شروع خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فروش این اوراق از تاریخ ۱۶ بهمن ماه به مدت یک روز شروع شده و فروش تدریجی آن به مدت پنج روز کاری و تا پایان ساعت کاری روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، تاریخ انقضای اوراق مذکور یک سال پس از انتشار و نرخ سود علی الحساب آن سالانه ۱۵.۵ درصد و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن از سوی شعب بانک ملت، ۱۳.۵ درصد تعیین شده است.