تاپ خبر۲۴: با راه اندازی سرویس پرداخت اقساط تسهیلات در خودپردازهای بانک سینا، تمامی دارندگان کارت های بانکی می توانند از این طریق نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران در این بانک اقدام نمایند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با استفاده از این خدمت ایجاد شده در […]

تاپ خبر۲۴: با راه اندازی سرویس پرداخت اقساط تسهیلات در خودپردازهای بانک سینا، تمامی دارندگان کارت های بانکی می توانند از این طریق نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران در این بانک اقدام نمایند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با استفاده از این خدمت ایجاد شده در دستگاههای خودپرداز، دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب در صورت دارا بودن شماره تسهیلات مورد نظردر بانک سینا، می توانند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود یا دیگران اقدام نمایند.
همچنین امکان مشاهده و پرداخت کلیه تسهیلات مرتبط با یک مشتری و پرداخت اقساط تسهیلات دیگران با استفاده از سیناکارت فراهم شده است.
دریافت صورتحساب ۱۰ پرداخت آخر تسهیلات مرتبط با یک مشتری از دیگر امکانات فراهم شده در خودپردازهای بانک سینا برای دارندگان سیناکارت محسوب می شود.
با استفاده از دستگاههای خودپرداز بانک سینا عملیات بانکی متعدد دیگری نظیر انتقال وجه سه جانبه، پرداخت قبض، خرید شارژ، و مسدود نمودن کارت قابل انجام است.