تاپ خبر۲۴:بانک مسکن با هدف سهولت استفاده از سرویس‌های ارایه شده از طریق درگاه‌های مختلف بانکی، به راه‌اندازی سرویس ثبت و انصراف درخواست برداشت بدون کارت از درگاه اینترنت بانک، پس از فعال‌سازی از طریق خودپرداز اقدام کرده است.   مشتریان دارای مسکن کارت می‌توانند در درگاه اینترنت بانک مسکن با مراجعه به منوی کارت […]

تاپ خبر۲۴:بانک مسکن با هدف سهولت استفاده از سرویس‌های ارایه شده از طریق درگاه‌های مختلف بانکی، به راه‌اندازی سرویس ثبت و انصراف درخواست برداشت بدون کارت از درگاه اینترنت بانک، پس از فعال‌سازی از طریق خودپرداز اقدام کرده است.

  مشتریان دارای مسکن کارت می‌توانند در درگاه اینترنت بانک مسکن با مراجعه به منوی کارت و پس از انتخاب گزینه صدور قبض برداشت بدون کارت با وارد کردن اطلاعات کارت خود، مبلغ، شماره موبایل شخص گیرنده وجه، رمز دلخواه ۵ تا ۱۲ رقمی و تائید آن یک قبض برداشت بدون کارت برای فرد برداشت‌کننده ایجاد کنند.

تا پیش از اولین برداشت، شخص ایجادکننده قبض می‌تواند با وارد کردن شماره موبایل شخص گیرنده وجه و شماره پیگیری چاپ شده بر روی رسید قبض برداشت بدون کارت، درخواست خود را ابطال کند که در این صورت کل مبلغ قبض به حساب کارت ایجادکننده باز می‌گردد.

همچنین قبض‌های برداشت بدون کارت، دارای تاریخ انقضا هستند که در هنگام ایجاد بر روی رسید آن چاپ می‌شود و پس از سپری شدن تاریخ انقضاء مبلغ باقیمانده از قبض به حساب ایجادکننده آن باز می‌گردد.