تاپ خبر۲۴:معاون ارزی بانک ملی ایران از امکان انتقال وجوه حاصل از صادرات کالا و خدمات به کشور روسیه از طریق میر بیزینس بانک روسیه بدون محدودیت مبلغی خبر داد. غلامرضا پناهی گفت: خوشبختانه در حال حاضر این امکان فراهم شده است که صادر کنندگان کشور، وجوه حاصل از صادرات به روسیه را بدون هیچ […]

تاپ خبر۲۴:معاون ارزی بانک ملی ایران از امکان انتقال وجوه حاصل از صادرات کالا و خدمات به کشور روسیه از طریق میر بیزینس بانک روسیه بدون محدودیت مبلغی خبر داد.
غلامرضا پناهی گفت: خوشبختانه در حال حاضر این امکان فراهم شده است که صادر کنندگان کشور، وجوه حاصل از صادرات به روسیه را بدون هیچ مشکلی از طریق میر بیزینس بانک روسیه انتقال دهند.
وی افزود: شعب ارزی بانک ملی ایران در داخل کشور و شرکت صرافی ملی ایران نیز آماده حمایت و پشتیبانی از صادر کنندگان برای دریافت وجوه حاصل از صادرات توسط میر بیزینس بانک روسیه هستند. پناهی با عنوان اینکه صادر کنندگان کشور در مذاکرات تجاری خود با طرف‌های روسی می‌توانند میر بیزینس بانک روسیه را به عنوان بانک خود معرفی کنند، ابراز داشت: وارد کنندگان روسی نیز برای انتقال وجوه می‌توانند مستقیماً به میر بیزینس بانک روسیه مراجعه کنند یا از طریق بانک خود در روسیه به میر بیزینس بانک انتقال وجه داشته باشند.
وی بر آمادگی میر بیزینس بانک روسیه برای ارائه خدمات مختلف در چارچوب ضوابط کشور روسیه به صادر کنندگان کشورمان تاکید کرد و گفت: این بانک به جز انتقال وجه، امکان گشایش اعتبارات اسنادی و فراهم نمودن شرایط و امکانات تامین مالی را به نفع صادر کنندگان ایرانی دارد.
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: صادر کنندگان کشورمان وجوه دریافتی از طریق میر بیزینس بانک روسیه را می‌توانند از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران و شرکت صرافی ملی به یکی از روش‌های فروش به قیمت بازار و دریافت معادل ریالی آن، انتقال به شخص ثالث، دریافت وجوه ارزی به سایر اسعار در داخل کشور و همچنین واردات کالا و خدمات توسط خود یا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار دهند.
وی اعلام کرد: صادر کنندگان کشورمان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت اینترنتی میر بیزینس بانک روسیه یا مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران، شرکت صرافی ملی ایران و اداره کل خارجه این بانک اقدام کنند.