تاپ خبر۲۴: در راستای اجرای سیاست های توسعه ای بانک سینا در حوزه بانکداری الکترونیک و تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان، امکان افتتاح سپرده قرض الحسنه با استفاده از اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه فراهم شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا در راستای افتتاح […]

تاپ خبر۲۴: در راستای اجرای سیاست های توسعه ای بانک سینا در حوزه بانکداری الکترونیک و تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان، امکان افتتاح سپرده قرض الحسنه با استفاده از اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه فراهم شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا در راستای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز در تمامی شعب این بانک، به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانک و ایجاد دسترسی بیشتر هموطنان، امکان افتتاح این سپرده از طریق سامانه های اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه سینا نیز میسر شده است.
هموطنان خیّر و نوعدوست می توانند با استفاده از امکان ایجاد شده در بانک سینا و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، در فعالیت های خیرخواهانه سهیم شوند.