تاپ خبر۲۴: تعداد کاربران خدمات مدرن بانک سینا ۶ برابر شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی تعداد کاربران خدمات بانکداری مدرن این بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۰ نشان دهنده رشد ۶ برابری آنها است. بر اساس این گزارش، در راستای تامین […]

تاپ خبر۲۴: تعداد کاربران خدمات مدرن بانک سینا ۶ برابر شده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی تعداد کاربران خدمات بانکداری مدرن این بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۰ نشان دهنده رشد ۶ برابری آنها است.
بر اساس این گزارش، در راستای تامین رضایت مشتریان و به منظور ارائه خدمات مستمر بانکی به هموطنان، بهره برداری از خدمات نوین در بانک سینا طی سال های اخیر روند رو به گسترشی داشته که استقبال هموطنان و افزایش تعداد کاربران این خدمات نشان از کیفیت مطلوب و ارائه بهینه این خدمات است. این گزارش می افزاید: خدمات شاخص بانک سینا در حوزه بانکداری مدرن شامل فرابانک، همراه بانک، #۷۲۷* (همبانک و سیناسل)، اینترنت بانک، کارپوشه حقوقی و بسیاری خدمات دیگر است که نقش عمده ای در توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه و تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی داشته است.