تاپ خبر۲۴: مدیر عامل بانک شهر در آخرین روز برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران از افزایش ۲۰ در صدی تراکنش های مالی نمایشگاه امسال خبر داد. به گزارش خبرنگار تاپ خبر ۲۴ ، دکتر پورزرندی مدیر عامل بانک شهر ضمن اعلام افزایش ۲۰ در صدی تراکنش های مالی در نمایشگاه امسال نسبت به […]

تاپ خبر۲۴: مدیر عامل بانک شهر در آخرین روز برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران از افزایش ۲۰ در صدی تراکنش های مالی نمایشگاه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار تاپ خبر ۲۴ ، دکتر پورزرندی مدیر عامل بانک شهر ضمن اعلام افزایش ۲۰ در صدی تراکنش های مالی در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته ، میزان این تراکنش ها را ۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: از مبلغ فوق ، ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق ATM پول نقد بین مردم توزیع شده که احتمال دارد هزینه خرید کتاب شده است.
مدیر عامل بانک افزود: تعداد پیشخوان های شهر نت که امسال در نمایشگاه حاضر بوده اند ۶ عدد که با توجه به حضور این بانک در نمایشگاه های آتی ، به طور ثابت (پیشخوان ها) خواهد ماند.