تاپ خبر۲۴: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۲۷۶٫۳‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۱٫۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲٫۴ درصد) افزایش داشته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک مرکزی،سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی […]

تاپ خبر۲۴: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۲۷۶٫۳‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۱٫۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲٫۴ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک مرکزی،سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۵ ماهه سال جاری ۳۸۶٫۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۰٫۲ درصد) بوده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته ۲۲٫۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶٫۲درصد) افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۸۱۷٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴٫۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۴٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱٫۵ درصد افزایش داشته است.
براساس آمار، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۳۱۴٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸٫۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۸۱۷٫۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۳۸۶٫۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۶ درصد آن (مبلغ۳۱۴٫۹هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.