تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه شهروندان استان تهران شعب توزیع اسکناس نو و انواع مسکوک نیکل را افزایش داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، شعب منتخب بانک های ملی ایران ، صادرات ایران ، ملت ، رفاه کارگران ، پست بانک ایران و […]

تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه شهروندان استان تهران شعب توزیع اسکناس نو و انواع مسکوک نیکل را افزایش داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، شعب منتخب بانک های ملی ایران ، صادرات ایران ، ملت ، رفاه کارگران ، پست بانک ایران و کارآفرین از روز دوشنبه ۶ مهر لغایت پنجشنبه ۹ مهر به مناسبت اعیاد مبارک و فرخنده قربان و غدیرخم ‌ اقدام به توزیع اسکناس نو ۵ هزار ریالی و انواع مسکوک نیکل خواهند کرد.