تاپ خبر۲۴: شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات طرح های مسکن مهر بانک مسکن را از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال افزایش داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه ، به منظور […]

تاپ خبر۲۴: شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات طرح های مسکن مهر بانک مسکن را از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه ، به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر ، با امکان افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال جهت افزایش سقف فردی طرح های مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال از محل وصولی های طرح مزبور، صرفاً برای تکمیل طرح های تعهد شده بانک مسکن موافقت کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار در این جلسه به منظور تحرک بخشی به بخش تولید وافزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی با تخصیص ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین در جهت امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار موافقت کرد.