تاپ خبر۲۴: با پیشنهاد بانک ملت و تصویب بانک مرکزی، سقف فردی جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها به یک میلیارد ریال افزایش یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد اداره کل بانکداری شخصی بانک ملت طی نامه شماره ۴۲۸۸۴۶ […]

تاپ خبر۲۴: با پیشنهاد بانک ملت و تصویب بانک مرکزی، سقف فردی جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها به یک میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد اداره کل بانکداری شخصی بانک ملت طی نامه شماره ۴۲۸۸۴۶ مورخ ۳۱ شهریورماه سال جاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و تشویق سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حداکثر میزان هریک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره را از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش داد.