تاپ خبر۲۴:مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از افزایش سرمایه ۲۵ میلیون دلاری در بودجه سال ۹۴ برای حمایت از صنایع الکترونیک خبر داد.  علی وحدت در نشستی خبری از افزایش سرمایه ۲۵ میلیون دلاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بودجه سال ۹۴ خبر داد و گفت: این […]

تاپ خبر۲۴:مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از افزایش سرمایه ۲۵ میلیون دلاری در بودجه سال ۹۴ برای حمایت از صنایع الکترونیک خبر داد.

 علی وحدت در نشستی خبری از افزایش سرمایه ۲۵ میلیون دلاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بودجه سال ۹۴ خبر داد و گفت: این افزایش سرمایه از محل بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی صورت می گیرد و هدف آن است که حمایت از صنایع الکترونیک مخابرات نرم‌افزار و حوزه IT را صورت دهد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک افزود: در برنامه پنجم توسعه حمایت از صنایع نوین تکلیف شده بود که بر این اساس امیدواریم بتوانیم این وظیفه را انجام دهیم.

به گفته وحدت، معوقات صندوق در حدود ۹۰ میلیارد ریال بوده که با درصدی در حدود ۵ درصد نسبت به وضعیت نهادهای مالی در کشور قابل دفاع است و این نشان می دهد طرح‌های حمایت شده، علی‌رغم ریسک های مترتب، اما به دلیل ارزیابی دقیق و نظارت جدی برای استفاده تسهیلات در محل از پیش تعیین شده احتمال خطا را کاهش داده است و به همین دلیل معوقات بسیار اندک است.

وی ادامه داد: مدت زمان بازپردات تسهیلات ارائه شده به طرح ها ۳ سال است، ضمن اینکه پیوست فنی نیز برای قراردادها تهیه شده و بر اساس آن بازپرداخت‌ها ضابطه‌مند صورت می گیرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تصریح کرد: صندوق در دوره جدید فعالیت خود با توجه به هدف‌گیری کلی کشور در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر پایه فعالیت های صنعتی دانش بنیان قصد دارد تا با ابزارهای ممکن در جهت افزایش سرمایه خود اقدام کند که بر این اساس، همگام با این افزایش سرمایه باید دستاوردهای صندوق نیز معرفی شود.

وحدت اضافه کرد: اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از سوی وزارت صنعت مشخص می شود و بر این اساس، حوزه تلفن همراه از اولویت حمایت‌های ما خارج است.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خاطر نشان کرد: طرح ها باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند و بر این اساس، مشاوران این صندوق به افراد تازه ورود به فعالیت های اقتصادی و صنعتی حوزه الکترونیک مشاوره ارائه می دهند، ضمن اینکه تسهیلات با نرخ تدریجی از ۶ تا ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت شده و تضامین بسته به نوع طرح از چک، سفته تا ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثایق ملکی تعریف می شود.