تاپ خبر۲۴: مشاور منابع و امور انسانی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از افزایش ده درصدی تراکنشهای مالی نسبت به سال قبل در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد. نیکنام حسین پور گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نسبت به […]

تاپ خبر۲۴: مشاور منابع و امور انسانی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از افزایش ده درصدی تراکنشهای مالی نسبت به سال قبل در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.

نیکنام حسین پور گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نسبت به روزهای مشابه در دوره قبل نمایشگاه کتاب ، شاهد افزایش ده درصدی تراکنش ها بوده ایم.

وی افزود: در نخستین روز نمایشگاه سی و شش هزار تراکنش انجام شده و در دومین روز فعالیت نمایشگاه هم بیش از یک صد و شصت هزار تراکنش انجام شده است.

حسین پور گفت: البته برآورد ما این است که رقم تراکنشها خیلی بیشتر از این میزان است و از آنجایی که برخی ناشران از دستگاههای کارتخوان سیار بانکهای دیگر استفاده می کنند و فقط با دستگاه کارتخوان بانک شهر مبادلات مالی را انجام نمی دهند، معتقدیم شمار تراکنشها خیلی بیشتر از آمار ثبت شده است. به واقع تراکنشهای انجام شده توسط دیگر بانکها در آمار ما ثبت نشده است.

وی تاکید کرد : از ناشران گرامی تقاضا داریم با توجه به همکاریهای انجام شده از طرف بانک شهر، تراکنشها را فقط از طریق دستگاههای کارتخوان بانک شهر انجام دهند.