تاپ خبر۲۴:تعداد مشتریان درگاه های مجازی بانک ملت شامل بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک و پیامک بانک، به بیش از از ۱۶ میلیون و ۲۶۶ هزار مشتری افزایش یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تا پایان خردادماه سال جاری تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی این بانک به ۵ میلیون و […]

تاپ خبر۲۴:تعداد مشتریان درگاه های مجازی بانک ملت شامل بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک و پیامک بانک، به بیش از از ۱۶ میلیون و ۲۶۶ هزار مشتری افزایش یافت.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تا پایان خردادماه سال جاری تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی این بانک به ۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۹۶۳ مشتری، مشتریان همراه بانک به چهار میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۷۸ مشتری، مشتریان تلفنبانک به چهار میلیون و ۳۵۹ هزار و ۶۸۸ مشتری و مشتریان پیامک بانک به یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۱۸۳ مشتری رسیده است.
بر اساس این گزارش، در نخستین فصل سال جاری، تعداد ۴۴ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۶۵ فقره تراکنش از طریق درگاه های مجازی بانک ملت انجام شده که بیش از ۲۶ میلیون و ۶۹۱ هزار فقره آن مربوط به مشتریان بانکداری اینترنتی بوده است.