تاپ خبر۲۴: مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر، از ۳ الی ۵ برابر شدن شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های استانی کتاب از زمان مشارکت بانک شهر در روند برگزاری این گردهمایی بزرگ فرهنگی خبر داد. مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر، از ۳ الی ۵ برابر شدن شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های استانی کتاب از […]

تاپ خبر۲۴: مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر، از ۳ الی ۵ برابر شدن شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های استانی کتاب از زمان مشارکت بانک شهر در روند برگزاری این گردهمایی بزرگ فرهنگی خبر داد.

مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر، از ۳ الی ۵ برابر شدن شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های استانی کتاب از زمان مشارکت بانک شهر در روند برگزاری این گردهمایی بزرگ فرهنگی خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مهدی اکرمی با بیان این مطلب گفت: تمامی مسئولانی که در زمینه برگزاری نمایشگاه های کتاب مشارکت دارند، همچون مسئولان استان‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد استان‌ها، ناشران و شهروندان به این مهم اذعان دارند که با ورود بانک شهر به عرصه برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، شاهد استقبال بیشتر شهروندان و افزایش بازدیدکنندگان هستیم.

اکرمی تصریح کرد: باتوجه به خدماتی که امسال توسط بانک شهر برای نخستین بار در نمایشگاه های استانی کتاب به شهروندان ارائه می شود، بی شک استقبال شهروندان از این گردهمایی بزرگ فرهنگی که در سطح کشور برگزار می شود، بیشتر و بنا به گفته مسئولان ارشاد حداقل ۳ الی ۵ برابر افزایش داشته است.

وی با اشاره به تبلیغات وسیع نمایشگاه‌ها توسط سرپرستی‌های مناطق بانک شهر و همچنین ارائه خدمات بانکی الکترونیک به شهروندان اظهار کرد: دامنه وسیع اطلاع رسانی به شهروندان در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی رشد مضاعف بازدیدکنندگان را در پی داشته است که این شور و اشتیاق موجب شگفتی مسئولان، غرفه داران و ناشران نیز بوده است.