افزایش ۱۶٫۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال جاری

تاپ خبر۲۴: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۹۳۹٫۷  هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۴ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۲٫۱هزار میلیارد ریال  ،  معادل ۱۶٫۴ درصد  افزایش داشته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۴ ماهه سال جاری ۲۸۴٫۱  هزار میلیارد ریال ،معادل ۳۰٫۲ درصد  بوده که نسبت به ۴ ماهه سال گذشته ۲۵٫۱ هزار میلیارد ریال، معادل ۹٫۷ درصد  افزایش داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه سال جاری مبلغ ۶۱۵٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۵٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۴ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۲٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۷٫۵  درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارها، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال جاری معادل ۲۴۱٫۰  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی به مبلغ ۶۱۵٫۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از۲۸۴٫۱  هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۴٫۸  درصد آن (مبلغ۲۴۱٫۰ هزار میلیارد ریال) درتامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.