تاپ خبر۲۴:علی‌اشرف افخمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک با ۴ درصد از کل سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی کشور، ١٨ درصد از سهم تأمین مالی بخش صنعت را در دست دارد. وی افزود: این در حالی است که تعداد شعب بانک صنعت و معدن ۴ دهم درصد و […]

تاپ خبر۲۴:علی‌اشرف افخمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک با ۴ درصد از کل سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی کشور، ١٨ درصد از سهم تأمین مالی بخش صنعت را در دست دارد.
وی افزود: این در حالی است که تعداد شعب بانک صنعت و معدن ۴ دهم درصد و تعداد کارکنان آن ٧ دهم درصد کل نظام بانکی کشور بوده و سرمایه آن از ٢١ هزار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد:‌۵ بانک توسعه‌ای فعال در کشورمان با دارا بودن سهمی کمتر از ١۶ درصد از سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی شده نزدیک به ٣۴ درصد از سهم تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده‌اند که این امر بیانگر نقش مهم این بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور و لزوم توجه به آنها، به ویژه در زمینه افزایش سرمایه است.
افخمی عدم انطباق زمانی منابع و مصارف، کاهش نسبت کفایت سرمایه و یکسان بودن ضوابط و مقررات بانک مرکزی برای بانک‌های توسعه‎‌ای و تجاری را از چالش‌های موجود و آتی این بانک ها برشمرد و به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع یاد شده پرداخت.
افخمی افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی را یک ضرورت خواند و گفت اگر درصدد حمایت کامل از تولید و اشتغال هستیم افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی یک حقیقت غیرقابل انکار است.