تاپ خبر۲۴: واحد تولیدی تهیه و تولید مواد نسوز کشور با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در شهرستان بیرجند افتتاح شده و به چرخه اقتصاد کشور پیوست. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک صنعت و معدن، با افتتاح طرح یاد شده که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از تسهیلات این بانک را […]

تاپ خبر۲۴: واحد تولیدی تهیه و تولید مواد نسوز کشور با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در شهرستان بیرجند افتتاح شده و به چرخه اقتصاد کشور پیوست.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک صنعت و معدن، با افتتاح طرح یاد شده که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده برای ۱۷۰ نفر امکان اشتغال ایجاد شده که رقم مزبور تا ۱۹۵ نفر افزایش پیدا خواهدکرد.
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، تولید کننده اکسید منیزیم ذوبی است و احداث این واحد صنعتی در منطقه محروم می‌توند موجب توسعه منطقه شود.
گفتنی است، بانک صنعت و معدن تنها بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش صنعت و معدن کشور است که در سال‌های اخیر نقش چشمگیری در تأمین مالی طرح‌های صنعتی و ایجاد توسعه‌ای پایدار در کشور داشته است.