تاپ خبر۲۴: پروژه خانه بهداشت روستای مزج شاهرود احداث شده از سوی بانک ملت، با حضور فرماندار شاهرود و جمعی از مسوولان محلی به بهره برداری رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، این پروژه با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی بانک، با حضور نماینده بانک ملت، فرماندار شاهرود و مقامات محلی […]

تاپ خبر۲۴: پروژه خانه بهداشت روستای مزج شاهرود احداث شده از سوی بانک ملت، با حضور فرماندار شاهرود و جمعی از مسوولان محلی به بهره برداری رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، این پروژه با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی بانک، با حضور نماینده بانک ملت، فرماندار شاهرود و مقامات محلی افتتاح شد.
خانه بهداشت روستای مزج شاهرود، در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و زیربنای بیش از ۱۰۰ مترمربع با تامین مالی کل پروژه از سوی بانک ملت احداث شده است.
بر اساس این گزارش، بانک ملت در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود تاکنون ده ها مدرسه، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه، بیمارستان و خانه بهداشت را در سراسر کشور احداث کرده است.