تاپ خبر۲۴: سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت با اعمال تغییراتی، آماده ارائه انواع خدمات الکترونیک به مشتریان است. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، رفع خطای مربوط به افتتاح حساب پارامتریک، ایجاد فرم ابطال ملت کارت متمرکز، تغییر در شرایطlogin اجباری با یکبار رمز در هنگام انقضای خدمات یکبار رمز همراه، تغییر در نحوه دریافت […]

تاپ خبر۲۴: سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت با اعمال تغییراتی، آماده ارائه انواع خدمات الکترونیک به مشتریان است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، رفع خطای مربوط به افتتاح حساب پارامتریک، ایجاد فرم ابطال ملت کارت متمرکز، تغییر در شرایطlogin اجباری با یکبار رمز در هنگام انقضای خدمات یکبار رمز همراه، تغییر در نحوه دریافت رسید حواله پایا و رفع خطای مربوط به مشاهده مانده قابل برداشت در بخش مشاهده گردش حساب، از جمله تغییراتی است که در سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت انجام شده است.
بر اساس این گزارش، تغییر در نحوه دریافت رسید حواله پایا، حسب دستور بانک مرکزی انجام شده است و کارشناسان مرکز ارتباط بانک ملت نیز برای پاسخگویی به مشتریان در این زمینه، آموزش های لازم را دریافت کرده اند.