تاپ خبر۲۴: نشانی پیشخوان‌های بانک شهر به منظور تسهیل در دسترسی زائران به خدمات بانکی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در راستای ارائه خدمات بانکی به زائران در ایام اربعین حسینی، نشانی پیشخوان‌های این بانک به منظور ارائه خدمات الکترونیک بانکی […]

تاپ خبر۲۴: نشانی پیشخوان‌های بانک شهر به منظور تسهیل در دسترسی زائران به خدمات بانکی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی اعلام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در راستای ارائه خدمات بانکی به زائران در ایام اربعین حسینی، نشانی پیشخوان‌های این بانک به منظور ارائه خدمات الکترونیک بانکی اعلام شد.

بر این اساس، نشانی پیشخوان‌های بانک شهر به شرح زیر است:

– مرز چذابه، محوطه پایانه مرزی

– مسیر مرز چذابه جنب موکب وزارت امور اقتصاد و دارایی

– خرمشهر، میدان مقاومت جنب آتش نشانی، ابتدای مسیر شلمچه

– شلمچه،جنب ستاد اربعین شهرداری تهران

– مرز مهران، خروجی مرز، دو پیشخوان