تاپ خبر۲۴:انک ملت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را برای سال ۱۳۹۴ اعلام کرد. به گزارش تا پ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله و سرمایه گذاری ویژه نه ماهه بانک ملت اعلام شد. […]

تاپ خبر۲۴:انک ملت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را برای سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.

به گزارش تا پ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله و سرمایه گذاری ویژه نه ماهه بانک ملت اعلام شد.
بر اساس این گزارش، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه نه ماهه بانک ملت ۱۹ درصد و سپرده های سرمایه گذاری یک ساله، ۲۰ درصد تعیین شده است.
بر این اساس، نرخ سود علی الحساب سایر سپرده ها هم پس از بررسی های بیشتر اعلام خواهد شد.
در عین حال نرخ سود علی الحساب سپرده های بانک ملت در مناطق آزاد نیز همانند سرزمین اصلی خواهد بود.