تاپ خبر۲۴:درراستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ حق الوکاله بانک پارسیان دو و نیم درصد برای سال ۱۳۹۲ اعلام شد. نرخ حق الوکاله  سپرده های سرمایه گذاری ، مبلغی است که بانک ها بر طبق قانون بعنوان وکیل در ازای بکارگیری منابع حاصل از سپرده های سرمایه […]

تاپ خبر۲۴:درراستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ حق الوکاله بانک پارسیان دو و نیم درصد برای سال ۱۳۹۲ اعلام شد.
نرخ حق الوکاله  سپرده های سرمایه گذاری ، مبلغی است که بانک ها بر طبق قانون بعنوان وکیل در ازای بکارگیری منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری دریافت می کنند.