تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در راستای قانون بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها در این بانک برای سال مالی […]

تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران اعلام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در راستای قانون بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها در این بانک برای سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.
حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.