تاپ خبر۲۴: دارندگان برگه سود قطعی اوراق مشارکت طرح آیسان تبریز جهت دریافت مابه‌التفاوت سود این اوراق به شعب بانک شهر که اوراق را خریداری کرده‌اند مراجعه کنند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام مدیر امور شرکتها و سرمایه گذاری‌های این بانک، بنا بر اعلام موسسه […]

تاپ خبر۲۴: دارندگان برگه سود قطعی اوراق مشارکت طرح آیسان تبریز جهت دریافت مابه‌التفاوت سود این اوراق به شعب بانک شهر که اوراق را خریداری کرده‌اند مراجعه کنند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام مدیر امور شرکتها و سرمایه گذاری‌های این بانک، بنا بر اعلام موسسه حسابرسی بهمند (امین اوراق)، سود قطعی اوراق مشارکت طرح تجاری، فرهنگی و تفریحی آیسان شهرداری تبریز منتشره با عاملیت بانک شهر به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به تاریخ ۰۲‏/۱۱‏/۱۳۸۹ که به تاریخ ۰۲‏/۱۱‏/۱۳۹۳ سررسید شده است، مبلغ ۸۸۵ میلیارد ریال برای مدت چهار سال است، لذا با احتساب سودهای‌علی‌الحساب سه ماهه پرداخت شده طی دوره مشارکت، مابه‌التفاوت حاصل برابر با ۱۴۶‏/۲۲ درصد به ازای هر سال مشارکت و در مجموع ۵۹‏/۸۸ درصد به دارندگان برگه تسویه نهایی اوراق مشارکت یاد شده تعلق می‌گیرد.

بر این اساس لازم است همه دارندگان برگه سود قطعی اوراق فوق از تاریخ ۱۶‏/۱۱‏/۱۳۹۶ لغایت ۲۸‏/۱۲‏/۱۳۹۶ با ارایه شناسنامه، کارت ملی و برگه تسویه حساب نهایی مشارکت جهت دریافت مابه‌التفاوت سود این اوراق، به شعب بانک شهر که اوراق را خریداری کرده‌اند، مراجعه کنند.