تاپ خبر۲۴: ساعت کاری واحدهای بانک ملی ایران در هفته آینده نیز مانند هفته جاری خواهد بود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، به منظور مقابله با ویروس کرونا، ساعت کار واحدهای صف و ستاد این بانک از ۱۷ تا ۲۲ اسفند ماه برای کارکنان بانک ۸ تا ۱۳ و برای […]

تاپ خبر۲۴: ساعت کاری واحدهای بانک ملی ایران در هفته آینده نیز مانند هفته جاری خواهد بود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، به منظور مقابله با ویروس کرونا، ساعت کار واحدهای صف و ستاد این بانک از ۱۷ تا ۲۲ اسفند ماه برای کارکنان بانک ۸ تا ۱۳ و برای مشتریان ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

شورای هماهنگی بانک ها پیش از این تغییر ساعت کاری برای هفته جاری را مصوب کرده بود.